EXID 連続再生 youtube

171225 EXID (이엑스아이디) - DDD + HOT PINK @ 2017 Jeju Love Sharing K-POP Concert

171225 EXID (이엑스아이디) - DDD + HOT PINK @ 2017 Jeju Love Sharing K-POP Concert.
EXID 連続再生 youtube

[繁體中字] EXID - '明天再說 (LADY)' Unofficial M/V

內容由린린一手包辦。 MV原網址✨https://youtu.be/Q1JiptOTxno 影片為BANANA OFFICIAL所有,本人只負責翻譯跟字幕刷原版請點MV點網址不再做說明我不會移 ...
EXID 連続再生 youtube

180618 EXID "LADY" "UP&DOWN" @Street Cheering Event

EXID, the stage to raise the atmosphere of street cheering ⏩Tài khoản Instagram chính thức của EXID (EXID's account) 이엑스아이디, 솔지, 하니, 엘리, 정화, 혜린 ...
EXID 連続再生 youtube

[VIETSUB] Khi EXID đến trường học của bạn

Vietsub được thực hiện bởi Tuyết Anh và Phan Bảo Trinh. Làm ơn không reup dưới bất kì hình thức nào. Contact me if you have any questions My gmail: ...
EXID 連続再生 youtube

[VIETSUB] Xàm quần cùng EXID (Mini Talk Show)

Vietsub được thực hiện bởi Tuyết Anh và Phan Bảo Trinh. Làm ơn không reup dưới bất kì hình thức nào. Contact me if you have any questions My gmail: ...